sundstrmska trdgrden 4 2009. foto gl

Sundströmska gården

Här visas en välbärgad stadsträdgård från 1800-talet.

Ägaren också hade en större bondgård på landet. Stadsträdgården är en återspegling av trädgården utanför staden och följer tidens ideal med exotiska inslag. Exempel på detta är kaukasisk vingnöt, rönnsumak, hängkaragan, lusthus och snäckor som prydnad runt gångarna. Ömtåliga växter övervintrades i orangeriet på landet.

Framför huset finns formklippt buxbom och utmed ena gaveln växer stockrosor och vildvin. Det finns även en liten nyttodel med bärbuskar, sviskonträd och kryddväxter.


Läs mer om Sundströmska gården
Panorama

 


Share

Skriv ut