ortagarden1

Örtagården

Örtagården har sin förebild i den medicinalträdgård som anlades för Linköpings gymnasium på 1700-talet.

Idémakaren bakom trädgården var Östgöta Correspondentens chefredaktör Ebbe Johnsson på 1950-talet. Han har kallat örtagården ”mina drömmars trädgård”.

 Här växer omkring två hundra olika örter och medicinalväxter planterade i små örtesängar på gammaldags vis. Lusthuset, som är byggt i kinesisk stil, omges av blomsterrabatter. På olika platser i örtagården kan man se skulpturer i brons, bland annat sjöguden Neptun i fontänen.


 


Share

Skriv ut