valla grdssmedja

Valla gårdssmedja

Smedjan på Valla var ursprungligen gårdssmedja till Valla gård. Den byggdes före 1869 och står på sin ursprungliga plats.

Nästan varje gård hade en egen smedja där enklare smidesarbeten utfördes. Under 1900-talets första hälft blev många gårdssmedjor överflödiga då fabrikssmidet kom och det blev allt färre hästar att sko.

Smedjan var ursprungligen placerad en bit från Valla gårds övriga byggnader för brandfarans skull, men idag står smedjan inklämt intill de på 1990-talet byggda Odalmannens museum och Westmanska vagnsmuseet.

 

smedjan

Föreningen Vallavagnarnas vänner har rustat upp smedjan. Smedjan är fortfarande i bruk och används idag som museismedja. 

Man kan se smedjan vissa dagar under Tidernas sommar samt i samband med en del större evenemang.

För mer info, ring 013-12 11 10 eller läs mer under Öppettider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut