repslagare bjrn halldin 3 2008. foto gl

Repslagerimuseet

Repslageriet speglar hur hantverk utvecklades till industri i början av 1900-talet.

Byggnaden där repslagerimuseet idag inryms var från början Linköpings hamnkontor. Repslagaren A F Wahlbeck köpte det 1877 och flyttade det till Kanberget, där den blev butik, kontor och magasin. Det var bönderna som var repslageriets främsta kunder. Man hoppades också att Linköping skulle bli en hamnstad, och sjöfarten var ett viktigt användningsområde för rep.

När jordbruket drabbades av en lågkonjunktur på 1880-talet tvingades Wahlbecks göra konkurs. När det började gå bättre för lantbruket återskapades företaget och verksamheten blomstrade.

Wahlbecks Fabriker växer fram

A F Wahlbeck dog 1903. Ett år senare kom hans son Gotthard hem från USA, där han skaffat sig erfarenheter från amerikanska fabriker. Han ville modernisera, mekanisera och expandera verksamheten.

glink43I samband med detta behövde man nya lokaler och Wahlbecks repslageri, som nu hette Wahlbecks fabriker, etablerade sig i det område som kom att kallas Wahlbecks industriområde. Nya fabriker och kontorslokaler byggdes. 1917 var antalet anställda 150. Den gamla butiken från Kanberget blev så småningom museum och flyttades till Gamla Linköping 1957.

Nya tider och nya produkter

Under första världskriget var det svårt att få tag i hampa, den största råvaran vid reptillverkning. Wahlbecks övergick till att tillverka repgarn av papper. Pappersgarn kunde också användas till pappersmattor. Detta var något nytt i Sverige. Man övergick sedan till att tillverka mattor av juteväv.

Vid andra världskrigets slut hade Wahlbecks 700 anställda. På 1950- och 60-talen, då många nya bostäder byggdes i Sverige, fanns en mycket stor marknad för mattor. Wahlbecks blev Sveriges största tillverkare av heltäckningsmattor.

Slutet

År 1970 såldes reptillverkningen till Tågvirkesbolagen och 1972 köptes resten av Wahlbecks upp av golvföretaget Tarkett i Ronneby. Trots löften om att lägga hela mattillverkningen i Linköping lade Tarkett ner verksamheten 1973. Reptillverkningen levde kvar till 1984, då Tågvirkesbolagen flyttade från Linköping.

 

 


Share

Skriv ut