kapellet 1 sommar 2006. foto gl

Elimkapellet

Friluftsmuseet Gamla Linköping vill spegla olika företeelser i den svenska landsortstaden runt år 1900. Det är en period som präglades av folkrörelsernas framväxt och här är kapellet från frikyrkoförsamlingen Elim i Brokind en viktig representant.

Frikyrkorörelsen och folkrörelserna

Man kan säga att den stora folkväckelserörelsen i Sverige startade i mitten av 1800-talet. Då genomgick det svenska samhället stora förändringar och utvecklades från jordbruks- till industrisamhälle.

Väckelserörelsen var den första stora folkrörelsen, med stor spridning runt 1850-1870-talet. Religiösa möten kunde hållas mer öppet än tidigare och de första missionshusen började byggas. Målet för rörelsen var att omvända individen till ett kristet liv. Den följdes av nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen på 1880-talet.

Baptistkapellet i Brokind

Elimkapellet i Brokind byggdes 1904 och användes för uppbyggelsemöten med bön, sång och bibelsamtal. Dessutom hölls söndagsskola och syföreningsmöten där. Pojkarna turades om att bjuda på kaffe vid symötena, som hölls en gång varje månad.

kapellet11915 bildades Brokinds baptistförsamling. Församlingen köpte kapellet och gjorde en del förbättringar av byggnaden. Exempelvis köptes en karbidlampa. Tidigare hade medlemmarna själva fått ta med ljus hemifrån.

Elektriskt ljus installerades 1928, taket fick tegelbeläggning och en dopgrav byggdes. Den invigdes 1933, då fyra personer döptes. I mitten av 1930-talet skedde en större renovering, då kapellet bl a målades om. Idag kan vi se kapellet så som det såg ut efter denna renovering.

Museum och ekumenisk gudstjänstlokal

1956 slutade den siste pastorn och därefter bedrevs verksamhet i allt mindre omfattning i kapellet. 1964 uppgick församlingen i Linköpings 1:a Baptistförsamling. De överlät så småningom kapellet till Linköpings kommun. Kapellet, som flyttades i åtta sektioner, invigdes på sin nya plats den 30 maj 1999.

Idag fungerar Kapellet dels som museum, dels som ekumenisk gudstjänstlokal. Under sommarmånaderna hålls gudstjänster varje söndag. Man kan också gifta sig, döpa sitt barn, ha andakt eller bara få en visning av Kapellet.

Läs mer om att gifta sig i Gamla Linköping

 


Share

Skriv ut