brand1

Brandkårens museum

I Linköping uppförde i början av 1840-talet musikern Lars Westerdahl en uthusräcka vars ena del inreddes till sprutbod, d v s dåtidens "brandstation". I sprutboden finns idag Räddningstjänstens historiska samlingar. Du kan kika in i sprutboden varje dag utom de största helgdagarna.

Skägg som skydd mot röken

I äldre tid hade brandsoldaten sitt skägg som skydd mot att bli rökförgiftad. I ovanvåningen av museet kan utvecklingen från äldre till ganska modern skyddsutrustning följas. I museet finns också den typ av brandsprutor som allt sedan 1818 enligt byggnadsstadgan skulle finnas i varje gård. Stadgan syftade till att förbättra brandskyddet.

Fast brandkår avlöser frivillig

Linköping hade en frivillig brandkår indelad i fyra grupper. Det fanns då fyra sprutbodar. Befäl, eller som de kallades Sprut-Inspectorer, var ledande personer i staden. På den frivilliga brandkårens tid utmärktes de olika grupperna med fanor, medan de enskilda befälens uppgifter markerades med brickor med titel på. Manskapet hade nummerbricka. Sprutorna hade varsin färg.

Den frivilliga kåren avlöstes av en värnpliktig kår 1866. Den fasta brandkåren skapades 1891.

 


Share

Skriv ut