riga

Riga

Riga totalförstördes tyvärr i en brand i september 2019 och byggnaden finns inte längre kvar.

Riga ligger på ursprunglig plats och byggdes troligen på 1870-talet. Riga är en torklada eller väderria, d v s en byggnad där man torkade säd. Den är av en byggnadstyp som var vanlig på större gårdar i Östergötland. Väderriorna placerades ofta en bit bort från huvudgården.

När maskinparken tillkom och utökades på Valla gård behövdes förvaringsutrymmen och då inreddes en maskinbod i Rigas ena del. Där förvarades slåttermaskin, självbindare och andra säsongsmaskiner. De hade trähjul och måste stå på ett torrt ställe.

 


Share

Skriv ut