odalmannens museum

Odalmannens museum

Odalmannens museum är inrymt i två hus byggda 1931-32. De var tidigare stall och vagnslider på Marieborgs gård utanför Norrköping. 1932 blev Marieborg folkhögskola och ekonomibyggnaderna köptes av ODAL maskin AB. På 1980-talet togs intitiativet till Odalmannens museum och samlingarna inrymdes i byggnaderna på Marieborg.

När ODAL sålde det markområde som museet låg på erbjöds museet som gåva till Norrköpings kommun, som tackade nej, och museibyggnaderna och samlingarna flyttades istället till Valla gård i mitten av 1990-talet.

Läs mer om Odalmannens museum

 


Share

Skriv ut