ladugrd vid valla

Hamnmagasinet

Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet drömde Linköping om att bli en hamnstad. Drömmen väcktes i början av 1800-talet, då Göta Kanal,  som går genom sjön Roxen norr om Linköping, byggdes. 1870 byggdes Kinda Kanal och jordbruket upplevde en högkonjunktur. Då behövdes ett spannmålsmagasin vid Linköpings hamn.

På 1990-talet låg magasinet i vägen då man skulle bygga trafikleden Norra länken, och det flyttades till Valla gård.

 


Share

Skriv ut