kgelbanan 2 sommar 2009. foto gl

Wallenbergska kägelbanan

1867 fick landssekreterare Adolf Wallenberg tillstånd att bygga en kägelbana på sin gård på Djurgårdsgatan 17 vid Trädgårdsföreningen. Kravet var att den endast fick användas ”för enskildt begagnande”. Banan stod klar 1868.

Så småningom delades gården mellan Wallenbergs släktingar. En av dem, grosshandlare Axel Karlsson, kom att äga kägelbanan. I slutet av 1800-talet flyttade han den till sitt sommarnöje i Drabbisdal i Berg.

Kägelbanan flyttades till Gamla Linköping 1964.

Om man vill prova på kägelspel går det bra att boka kägelbanan.  Ring 013-12 11 10 om du önskar mer information eller boka här. 

 


Share

Skriv ut