toalett vid kopparslagegrnd

Uthus från Pilens backe

Vid Pilens backe låg några uthus, förenade med varandra genom plank. Detta hus var ursprungligen fähus (ladugård) till Skolmästaregården, men degraderades till förrådsbod och bekvämlighetsinrättning, d v s utedass. Medan läroverket fortfarande låg på Borggården (före 1864, då det nuvarande stadshuset uppfördes som läroverk) fanns inget dass vid skolan, utan eleverna fick söka sig till kringliggande gårdars "hemlighus", i den mån lärarna fick tillåtelse från gårdsägarna.

 


Share

Skriv ut