taxikuren

Taxikuren

Den lilla kuren uppfördes som taxistation invid S:t Larskyrkan 1923. Vid en trafikomläggning på 1950-talet flyttades den till stationsområdet. Byggnaden flyttades till Gamla Linköping 1987 och ytterligare en gång inom området. Den har legat på sin nuvarande plats sedan 2008.


Sommartid visas här utställningen "Från hyrverk till taxi", om persontransporter i staden från slutet av 1800-talet till 1990-talet.

 


Share

Skriv ut