sundstrmska frn gatan

Sundströmska gården

HUset byggdes omkring 1840 av militärmusikern och sergeanten Lars Westerdahl. Han var en av Sveriges skickligaste flöjtister och spelade i regementsmusikkåren. Troligen var det han som uppförde huset. Han flyttade senare till Stockholm, där han fått en plats i hovkapellet.

Efter att ha haft en lång rad ägare, köptes gården 1906 av ingenjör Karl Albert Sundström. Hans barn och änka sålde den 1954 till Linköpings stad. I början av 1960-talet överlät staden gården till AB Stångåstaden.

Byggnaden, låg titigare på Nygatan 52.  Lusthuset och uthuslängan har också tillhört gården. De byggdes på 1840-talet. Dagens trädgård är en förminskad rekonstruktion av den ursprungliga trädgården. Den är ett exempel på en välbärgad stadsträdgård från 1800-talet.

Läs mer om trädgården

 


Share

Skriv ut