fhus p hllgrden2

Stall från Kopparslagaregården

Detta fähus med stall har fått samma placering i förhållande till Kopparslagaregården som på sin ursprungliga plats på Storgatan. När huset försäkrades 1888 inrymde det ett stall med fyra spiltor, en visthusbod, en foderskulle och en visthusvind.

Stallet flyttades från Storgatan 64 till Gamla Linköping 1956. 

Läs mer om Kopparslagaregården

 


Share

Skriv ut