fenomenmagasinet 3 2006. foto gl

Sockerbruksmagasinet

I januari 1905 bildade ett 30-tal lantbrukare Östergötlands Sockerfabriks AB. Bygget gick fort, redan i oktober var verksamheten igång. Under högsäsongen på höstarna arbetade över 200 personer vid fabriken. Byggnaden var magasin för fabriken. När verksamheten lades ner 1955, användes den först som spannmålsmagasin, och sedan som förråd för Tekniska verken.

Numera finns Fenomenmagasinet i byggnaden. Det är ett ”science center” (ett utställnings- och aktivitetscentra) ska öka barn och ungdomars intresse för vetenskap.

Magasinet låg på Sockerbruksgatan och flyttades till Gamla Linköping i fyra delar 1986. Tillbyggnaden på baksidan skedde 2002.

Läs mer om Fenomenmagasinet

 


Share

Skriv ut