stra tullstugan

Östra Tullstugan

Trots att huset uppfördes på 1840-talet, nästan 30 år efter det att stadstullen tagits bort, fick det ärva sin föregångares namn. 1832 hade urmakare Erik Fougelberg och hans familj flyttat till tullstugan vid Stångån. Efter några år ersatte han den gamla tullstugan med en ny. Det blev en blev panelklädd timrad byggnad i två våningar, byggd enligt s k enkelplan med brett förstuparti och särskilt kök.

Under årens lopp har stugan haft många ägare och en rad olika hyresgäster på ovan- och bottenvåningen. Under en period bodde urmakare Fougelbergs dotter Erica med familj i huset. Hennes man, Johan Fredrik Lindström, var sejlare (repslagare) och uppförde en repslagarbana vid åstranden. Han var med om att starta Linköpings första arbetareförening, som hade sina sammankomster i stugan på 1860-talet.

Östra Tullstugan låg på Gamla Tanneforsvägen 92 och flyttades till Gamla LInköping 1962.

 


Share

Skriv ut