mamsellernas hus hst 2004. foto gl

Mamsellernas hus

Huset, som är från sekelskiftet 1800, har en enkel och gammaldags planlösning. En gavelentré leder till en förstuga. Därefter kommer ett genomgående kök och ett rum. Huset byggdes av landssekreterare Vilhelm Pereswetoff-Morath som bostad för hans anställda.

Från 1822 och resten av 1800-talet ägdes huset av ett par mamseller, först Karin Laurin, sedan Emilia Pettersson. År 1900 köptes det av ångbåtsbefälhavaren och vedhandlaren J K Svensson. Från 1939 användes huset som kontor av köpman Johan Milbrink. Han bedrev handel med byggnadsmaterial.

Mamsellernas hus låg vid Magasinstorget, på Nygatan 2. Byggnaden flyttades hel till Gamla Linköping 1952.

 


Share

Skriv ut