dansbanan

Garnisonens dansbana

När regementena I 4 och I 5 flyttades från Malmslätt till Linköping 1922, byggdes en dansbana vid varje regemente. De byggdes med tanke på ”manskapets nytta och nöje” och invigdes 1923.

I början av 1980-talet fanns bara I5:s dansbana kvar. Den flyttades till Gamla Linköping 1983 och återinvigdes 1984.

Det lilla huset vid dansbanan var taxistation. Det ritades av Brunskogs arkitektkontor och byggdes 1923. Taxistationen låg först på torget framför S:t Larskyrkan, men flyttades på 1950-talet till järnvägsstationen.

Sommartid ordnas dans på dansbanan än idag.

 


Share

Skriv ut