frken lfgrens grd

Fröken Löfgrens gård

Gården är från 1797. Den ägdes av hovslagarmästare Petter Mannberg och bestod av två byggnader, ett bostadshus och en bod. 1819 förenades byggnaderna genom ett portlider, d v s ett valv med en överbyggnad. I gathuset bodde då sex hushåll.

I slutet av 1800-talet ägdes huset av fanjunkaren Carl Fredrik Löfgren, vars dotter Agnes (fröken Löfgren)  bodde kvar fram till sin död 1930. Linköpings stad köpte gården 1943.

Byggnaden låg på Ågatan 9. Den plockades ned 1956-57 och färdigställdes i Gamla Linköping 1979.

 


Share

Skriv ut