folkparksteatern

 

Folkparksteatern

Under 2014 har teatern på Folkets Parkområdet flyttats tvärs över Malmslättsvägen till Friluftsmuseet Gamla Linköping med ny placering vid gamla Sjöbergska friluftsteatern. Teaterflytten innebär att friluftsmuseet i framtiden kan erbjuda en scen under tak för musik, teater och andra arrangemang. 

 

Bakgrund och historik

Det har pågått en diskussion om exploatering av Folkets Parkområdet i Linköping de senaste tio åren. Då HSB nu bygger bostäder på området kan teatern inte längre stå kvar på sin gamla plats. Vi har från Friluftsmuseet Gamla Linköpings sida länge varit intresserade av att kunna erbjuda en teaterscen under tak. Vi vill också bevara de delar av Folkets Park som är kulturhistoriskt värdefulla och intressanta ur ett folkrörelseperspektiv för att på sikt kunna återskapa en hel folkparksmiljö och på så sätt illustrera en viktig del av svensk underhållningshistoria.

 Folkets Parkrörelsen växte fram som en folkrörelse inom arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet. Kraven på en mer kvalitativ underhållning ökade vid denna tid och forna tiders bondkomiker och marknadsgycklare var inte längre populära. De etablerade artisterna ansåg det dock ofta under deras värdighet att uppträda i en folkpark och kringresande teatersällskap blev ofta räddningen. Ofta framfördes opera, operett och varieté. År 1930 fanns 123 folkparker i Sverige.

 

20150401 093659

 

Linköpings Folkets Parkförening startade redan 1906, men det dröjde till 1919 innan man fick möjlighet att skaffa en bit mark i Rydsskogen för att bygga en folkpark. Arkitekten Axel Brunskog fick uppdraget att rita en teater, restaurang,dansbana och ytterligare ett par byggnader. Teaterbyggnaden stod färdig  1921. Vid den ståtliga invigningen uppfördes bland annat folklustspelet "Värmlänningarna". 

1927 byggdes tak över teatersalongen och på 1940-talet byggdes teatern om och ut för att rymma 1000 sittplatser och 1000 ståplatser. 1979 byggdes den då öppna teaterladan in helt.  

 Själva flyttningen av teaterbyggnaden skedde i maj 2015. Teatern har sedan återuppbyggs enligt ett gestaltningsprogram framtaget av arkitekt Börje Mathiasson och har därmed återfått en stor del av sin ursprungliga form från 1920-talet. 1970-talsbygget revs i samband med flyttningen av teatern och kom inte med till friluftsmuseet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut