lusthus wrdshustrdgrden 2

Bonn på Druvans paviljong

1864 köpte krogkungen Anders Petter Andersson den Wernerska trädgården på Kungsgatan 3. Från början var den en privat trädgård, som anlades av läkaren Gotthard Werner. Efter hans död 1849 drevs den som en nöjesplats nere vid Stångån.

Med A P Andersson, som kallades Bonn på Druvan, fick trädgården nytt liv. Han anlade nya rabatter och byggde hus med mycket snickarglädje. Paviljongen är ett exempel på detta. Målningarna på insidan har troligen gjorts av en Stockholmskonstnär som hette Åberg. 1908 flyttades den till Villa Vauxhall i Tannefors. Där användes den som lusthus.

Paviljongen låg på Rundelsgränd 3 och flyttades till Gamla Linköping i mitten av1970-talet.

 


Share

Skriv ut