barkmanska grden2

Barkmanska gården

Byggnaden stord färdig senast 1713. Denbyggdes av  jägmästare Carl Gustaf Barkman och var då i en våning. På 1760-talet moderniserades huset och försågs med en ovanvåning. På bottenvåningen utfördes dekorativa takmålningar som fortfarande finns kvar.

1769 blev lektorn och poeten Samuel Älf gårdens ägare. Han blev senare domprost. 1809 köptes gården av hans efterträdare på domprostposten, Jonas Dubb. På 1840-talet ägdes huset bland annat av  en kopparslagare och en smidesmästare. Då uppfördes en verkstad på gården.

Barkmanska gården låg på Apotekaregatan 17. Den flyttades till Gamla Linköping 1965 och stod klar 1968.

 


Share

Skriv ut