kopparslagaregrnd 2006.foto gl

Kopparslagaregränd

Kopparslagaregränd motsvarar Pilens backe som ligger i Linköpings innerstad. Gränden är uppkallad efter kopparslagaren P A Pihl, som under åren 1808-1828 bodde i den gård som idag kallas Kopparslagaregården. Pilens backe har även kallats för Järntorgsgränd. Byggnaderna som låg vid Pilens backe blev kärnan i det som kom att bli Gamla Linköping.

d v e 46 fotograf didrik von essen stergtlands museum

Pilens Backe år 1900. Fotograf. Dridrik von Essen. Bild Linköping


Vid Pilens backe låg några uthus, förenade med varandra genom plank. Uthuset som finns till vänster i gränden var ursprungligen fähus (ladugård) till Skolmästaregården, men degraderades till förrådsbod och bekvämlighetsinrättning, d v s utedass. När läroverket fortfarande låg på Borggården fanns det inget dass i skolan. Eleverna fick söka sig tillkringliggande gårdars ”hemlighus”, i den mån lärarna fick tillåtelse från gårdsägarna!

Läs mer om uthuset vid Pilens backe

 

Längs med grändesn mitt ligger s k borgmästarstenar. Från medeltiden fanns en tradition att lägga större stenar i gatans mitt, som man lättare kunde ta sig fram på. Personer av högre social rang hade företräde på dem framför vanligt folk. Alla fick lämna företräde för borgmästaren. Gränden leder upp till Kryddbodtorget, men byggnaderna Kopparslagaregården och Skolmästaregården bredvid varandra.

Läs mer om Kopparslagaregården

Läs mer om Skolmästaregården


 

Treportshuset är den enda byggnad som inte har legat i den ursprungliga gränden. Huset är från början av 1800-talet och låg tidigare på Klostergatan 24. Byggnaden består egentligen av två hus som byggdes ihop med ett portlider. Under samma tid gjordes den klassiska fasaden, som domineras av den vackra portalen med tre ingångar.

Läs mer om Treportshuset

 

 


Share

Skriv ut