pelargoner500

Esters växthus

Växthuset i stadskvarteren är uppfört i tidstypisk 1800-talsstil med återanvända glas, dörrar och fönster.

På våren drivs sommarblommor och grönsaker upp från frön, som sedan planteras ut i stadskvarterens trädgårdar. Här övervintras krukväxter som vill stå ljust och frostfritt på vintern och som står ute på sommaren, exempelvis agave, myrten, citrus, fuchsia, nerium och pelargoner.interir vxthuset 4 2006. foto gl


Här finns också en samling inomhusväxter som var vanliga förr, t ex blomsterlönn, apostlalilja, rumsgran, begonia, porslinsblomma och många olika sorters pelargoner, allt från brokbladiga herrgårdspelargoner till doftpelargoner, som Dr Westerlunds hälsoblomma.


I den mörka förrådsdelen övervintras växter som vilar mörkt på vintern och planteras ut på sommaren, t ex dahlia, knölbegonia och kanna.

img_1619hgupplst

Upplevelseträdgården Täppan

Här visas en trädgård som alla kan vistas i och jobba i, även om man har ett funktionshinder, t ex rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning. Växterna har valts ut för att ge exempel på hur alla ska kunna uppleva trädgården oavsett funktionshinder. Det är en trädgård för alla sinnen där tillgängligheten är i fokus.

Höjden på odlingsbäddarna är anpassade för olika handikapp och det finns rabatter som är i mark-, sitt- och ståhöjd. Gångarna i trädgården är så breda att en rullstolsburen eller synskadad person kan ta sig fram obehindrat och alla rabattkanter är markerade med kontrasterande färger för att göra området tydligt. Med tanke på personer med hörselskada är trädgården placerad på en lugn och lite avskild plats. För att locka djurlivet till trädgården finns vatten, holkar och väldoftande växter.

Växterna är valda för att förstärka andra sinnen: t ex växter som rör sig i vinden eller drar till sig fjärilar och insekter, ätbara växter, doftande växter och växter med olika blad - mjuka, ludna, sträva eller hårda.