naturreservat skylt liggande mindre

Tyvärr har en del av träden i naturreservatet Vallaskogen angripits av granbarkborre och Linköpings kommun genomför därför skogsskötselåtgärder. Angripna träd tas bort för att minska risken för spridning till friska träd. Man tar även hand om virke och ris.

En del döda träd lämnas för att gynna insekts- och fågellivet, bland annat sådana arter som är naturliga fiender till granbarkborren. 

Arbetet sker vid Vallabackarna och kommer troligtvis att påbörjas i början av vecka 35. För din egen säkerhet, undvik att vistas i skogsområdet när trädfällning pågår. Klättra inte heller i virkestravar.

 Hör gärna av dig till Kontakt Linköping, tel 013-20 60 00, om du har frågor eller synpunkter.