fredriksdal

Start för lokalt klonarkiv i friluftsmuseet 

Friluftsmuseet Gamla Linköping blir lokalt klonarkiv för växter som är insamlade genom POM, Programmet för Odlad Mångfald. Här kommer växter från Östergötland - rosor, perenner, lökar, krukväxter och eventuellt också fleråriga köksväxter - att odlas.

Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av totalt arton lokala klonarkiv för just dessa växter och de första växterna har nu kommit. Det är narcisslökar, som ska planteras i stadskvarterens historiska trädgårdar nu i höst och som kommer att blomma till våren. De följs av bland annat rosor och perenner nästa år. Detta är en del av det genbanksarbete som sedan flera år bedrivs när det gäller levande samlingar i friluftsmuseet. 

 

fredriksdal mindre

Lokala klonarkiv efter stor nationell inventering

Det lokala klonarkivet är ett resultat av en stor inventering av växter som pågick i hela Sverige mellan 2002 och 2010, med syfte att bevara och dokumentera gamla kulturväxter. Under åren 2011-2015 har närmare sjutusen växter sedan provodlats, bland annat på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg och vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Här finns också en nationell genbank för moderplantor.

De lokala klonarkiven, där växterna nu ska visas upp för allmänheten, kan vara friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, naturbruksgymnasier och hembygds-gårdar. Alla växter kommer att märkas med logotypen ”Grönt Kulturarv”, vilket innebär de odlats i Sverige före 1940 (perenner), 1950 (rosor) respektive 1960 (krukväxter). Redan nu kan ett sextiotal olika sorter ”Grönt Kulturarv”-växter” köpas ute i handeln.

Mer information om POM och den nationella genbanken återfinns på www.slu.se/pom.

Kontakt i friluftsmuseet: Trädgårdsmästare Kerstin Thornblad, 013-20 70 55

 


Share

Skriv ut