Bild Linköping T Ohlsson 1973

Foto: Bild Linköping, T Ohlsson 1973

Ryttartorpet får nytt liv

Ryttartorpet Tidstorp och de tre uthusen står nu på plats i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Tidigare var det placerat vid Ryttargårdskyrkan . Torpet flyttades 1923 från Malmslätt till Garnisonsområdet vid ankdammarna och invigdes som museum 1925. De tre uthusen kommer från trakten kring Norra Vi.

Nu ska berättelsen leva vidare i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Torpmiljön ligger i Vallaskogen, mitt emellan stadskvarteren och Valla gård, i en lummig glänta.

I friluftsmuseet är planen att torpet ska gestalta tidigt 1800-tal, med en hel gårdsmiljö. Den fiktiva soldatfamiljen som bor i torpet brukar det som en mindre gård bör brukas. Som indelt soldat är man lika mycket bonde som soldat, vilket också påverkar livet för resten av familjen på gården. Det är hustrun och barnen som tar hand om gården när soldaten är borta…

 karta

Ryttartorpets ungefärliga placering i friluftsmuseet


Tidsplan

I januari 2018 flyttades husen till sin nuvarande placering. Till sommaren 2018 visas miljön exteriört, visningar mån- fre v 26-33 kl 12.00. Våren 2019 planeras utställningen invigas.

Restaurering och byggnadsvård

Här kan du läsa mer om hur restaurerings- och byggnadsvårdsarbetet med Ryttartorpet kommer att gå till 


Senaste nytt!

20171022

 

2017-10-22:
Väg fram till husen börjar anläggas. Det grävs tunnlar under husen för att få in syllar så husen lättare ska kunna lyftas och fraktas

20171030 litenjpg

2017-10-30:

Balkar för lyft är på plats under vissa av husen.

Fähuset 20171107 24  

 2017-11-07

Husen stärks upp inifrån för att klara flytt och lyft.

Här finns en liten film om förberedelserna av husen. https://youtu.be/B6OkTn9zNS0

arborist

 

2017-11-13

Transportvägen in i skogen behöver putsas till så torpet och uthusen kan komma på plats i Valla skogen. Några träd har fällts och några putsas till. Den stora eken tar ingen skada av behandlingen och vid avsågning av en större gren görs en "Connection" för att snittet inte ska upplevas lika tydligt. Det blir också på detta sätt mer tillgängligt för skalbaggar och småkryp att trivas.

Vallaskogen.liten

2017-11-22

Äntligen bygglov! Nu kan vi börja markanläggning på plats i Valla skogen.

sten1.liten

2017-12-08

Nu startar strax markberedningen i Valla skogen där husen ska stå. Här gäller det att tänka smart och spara så mycket man kan. Nu har vi valt ut de stenar som ska läggas tillbaka i gårdsmiljön när husen är på plats. Nästa steg blir att skala bort jord och förbereda för husen.

 Här kan ni se ett klipp från mitten av den tänkta gårdsplan https://youtu.be/L90qyT3_z8E

20171227.liten

2017-12-27

Här kan man nu tydligt se hur husen ska ligga. Markberedningen är i full gång. Vatten och el finns nu framdraget till gården. Hörnstenarna från den tidigare grunden sparas och placeras under husen på exakt samma sätt som tidigare. Träden runt om skyddas så de inte kommer till skada när lyftkranen lyfter husen på plats.

20180105 100410.mindre

2018-01-05

Kika gärna på filmen via länken nedan för att se hur husen ska placeras.

https://youtu.be/YW_ph9RP1-o

 

Stenar och stubbar som ligger runt omkring sparas för att läggas tillbaka när husen är på plats. Förarbetet är noga förberett och mindre stenar som grävs upp bildar ett odlingsröse, matjord förbereds vid odlingsytan och träd sparas för att skapa en autentisk gårdsmiljö.

Allt dokumenteras noga av professionell fotograf och filmare.

 

Lastade 

2018-01-23

Husen lyfts på trailers. Husen transporteras genom staden kl 00:00. De körs via Djurgårdsgatan, Kaserngatan, Malmslättsvägen, Valla rondellen och Stratomtavägen till Valla gård. Allt går fint.

 

 nattflytt

 

 nattflytt1

 ivalla

 

via skogen 

 Torpet på plats

 

Vallaskogen.lyft 

 

 

 

Timmerarbete 20180206 39.liten

Timmerarbete 20180206 40.liten

 2018-01-24

Nu börjar arbetet med återuppbyggnad. Här pågår utbyte av dåliga timmerstockar.

ryttartorp.1

2018-03-08

Så snart vädret tillåter påbörjas murning av den nya murstock som ska värma stugan. Det kommer också kompletteras med elvärme i torpet. Snart dras elen in och efter det läggs golvet Nu arbetas det också med att skapa ett innehåll och berättelse kring torpet. Ett urval av föremål som passar in i den tidsperiod som ska gestaltas pågår.

murning 3murning1murning 2

2018-05-04

Den nya spisen muras upp inne i torpet.

Tak1tak2
2018-05-08

Nu är ett av tre brädtak av furu lagt på uthusen. Virket har hämtats ifrån en skog vid Ulrika, skogen var drygt 100 år och träden fälldes under vintern. Nästa steg blir att tjära taket för förlänga livslängden på taket.

grund1grund2

2018-05-09

Mullbänksgrunden kommer sakta men säker på plats under torpet. Huset ligger lågt mot marken med en sockel av natursten som är tätad innifrån med mull. Näver stoppas in mellan timmer och sten för att förhindra att timmret börjar ruttna.

Torv1

 

 

 torv2

2018-05-25

Torpet  får nu ett nytt torvtak efter. Att använda torv som takmaterial ger god isolering och har en lång historisk tradition. Takkonstruktionen måste vara kraftig för att tåla tyngden från torven, och lutningen flack för att undvika att torven glider av. Torven läggs på ett undertak av träpanel som bekläs med björknäver i flera skikt. Nävern bildar ett tätskikt och bör läggas med stor omsorg. Torven bildar två lager med rotsidorna mot varandra. En mullbräda längs takfoten håller torven kvar. Torven hämtas från Valla Gård.

 

Här finns en film av takläggningen, både brädtak och tovtak. https://youtu.be/Td7n_4zBlko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut