lill valla  affischbild

Vi bygger om Lill-Valla lekpark 

Nu är arbetet med att bygga om Lill-Valla lekpark - i samspel med naturen snart avslutat. Den 21/10 är det dags för nyinvigning av lekparken, som blir Linköpings största. Utgångspunkten har varit tre lekområden och en ny smådjursanläggning, men hela området är tänkt som en härlig rekreationsyta för stora som små. Arbetet sker i samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Bryggaregården AB.

- Vi är väldigt stolta över den här nya lekparken och hoppas att den kommer att ge mycket glädje och aktivering för besökare från när och fjärran, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

 

lill valla affisch mindre


Bakgrund och historik

Linköpings kommun har de senaste 13 åren satsat på nya lekplatser och renovering av totalt 100 lekplatser. Lill-Valla lekpark i Vallaskogen byggs nu med fokus på tre lekområden och gott om rekreationsytor.

Lill-Valla lekpark utgår ifrån det vinnande bidraget ”Samspel” i en arkitekttävling 2012 som vanns av Daniel Fried, Josefin Norén Almén, Mikael Ohlsson och Örjan Lindbeck.

Ur tävlingsjuryns motivering:

”Förslaget tar tillvara på platsens kvaliteter och visar på en myllrande och inspirerande lekfullhet och idérikedom.” ”Förslaget har en god överordnad disposition med dungarna, dammarna och fältet. Tilltalande är att centrum i området lämnas öppet och flexibelt för olika ändamål och verksamheter.”

I lekparken byggs också en ny modern smådjursanläggning för kaniner och höns av svenska lantraser. 

Se hur Lill-Valla kommer att se ut

Läs mer om invigningen 


Info & kontakt:

Elna Hammarström, projektledare, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings kommun, 013-20 89 42

Jeanette Pihl, smådjursanläggningen, Bryggaregården AB, 013-20 86 93

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut