There are no translations available.

naturreservat skylt liggande mindre

Tyvärr har en del av träden i naturreservatet Vallaskogen angripits av granbarkborre och Linköpings kommun genomför därför skogsskötselåtgärder. Angripna träd tas bort för att minska risken för spridning till friska träd. Man tar även hand om virke och ris.

En del döda träd lämnas för att gynna insekts- och fågellivet, bland annat sådana arter som är naturliga fiender till granbarkborren. 

Arbetet sker vid Vallabackarna och kommer troligtvis att påbörjas i början av vecka 35. För din egen säkerhet, undvik att vistas i skogsområdet när trädfällning pågår. Klättra inte heller i virkestravar.

 Hör gärna av dig till Kontakt Linköping, tel 013-20 60 00, om du har frågor eller synpunkter. 

 

There are no translations available.

lotta mindre

Söndag den 18/8 kl 15.00 blir det Sommartrall med allsång och önskelåtar på Folkparksteatern. Sjung tillsammans med Lotta Källström, ackompanjerad av pianist Jacob Huddén! Sångerna passar både gammal och ung. Mångkunniga Lotta har i över tjugo år arbetat som artist, underhållare och programledare runt hela Sverige.

Pris 80 kr (fri entré för alla under 18 år). Biljettköp vid entrén och på Infomagasinet.

Välkommen!

There are no translations available.

gronsaker

Årets skördefest "Mickelsmäss" på Valla gård äger rum söndagen den 29/9. Du som är intresserad av att delta med utställning och försäljning är nu välkommen att anmäla dig!

Inbjudan till Mickelsmäss 2019

 


Share

Skriv ut