There are no translations available.

lofthuset

Lofthuset

Lofthuset byggdes sannolikt på 1760-talet när Nygatan anlades. Det visar hur en medeltida byggnadstradition hölls vid liv genom århundradena. På ett lofthus är övervåningen (loftet) bredare än bottenvåningen. I det här fallet är övervåningen bredare mot gårdssidan.

Huset byggdes av militärmusikern Samuel Lagerström och var ursprungligen en loftbod, d v s en förrådsbod. Den gjordes om till bostad av Anders Petter Andersson. Han kallades ”Bonn på Druvan” och var krogkung i Linköping under andra hälften av 1800-talet. Han lät sina servitriser bo i huset. Det var vanligt att göra om loftbodar till bostäder på 1800-talet, då bostadsbristen var stor.

Huset låg på Nygatan 22. Det flyttades till Gamla Linköping 1963.

 


Share

Skriv ut