There are no translations available.

jamtget

 

Genbanksarbete i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Skötseln av smådjuren på Valla gård drivs sedan sommaren 2015 i friluftsmuseets egen regi, medan hästarna ägs och sköts av entreprenören Valla Ponnyklubb. Arbetet med smådjuren kommer under de närmaste åren att utvecklas med inriktning mot ett mer aktivt genbanksarbete.

Många av Sveriges friluftsmuseer arbetar idag aktivt med samla in, bevara och sprida kunskap om det levande kulturarvet, d v s djur och växter. Runt om i landet finns också ett antal genbanker, där syftet bland annat är att hjälpa till med arbetet med att rädda de växter och husdjursraser som är hotade eller på väg att bli hotade.


En unik roll för friluftsmuseerna

Friluftsmuseerna erbjuder en unik möjlighet att kunna uppleva växter och djur i ett större sammanhang – att de dem i sin ”naturliga” miljö och förstå vad som kan ha påverkat rasens utseende och beteende, var de har funnits och vad de använts till. Genom att besökarna får insikt i de historiska sambanden mellan människan, tekniken och naturen kan erfarenheter från förr även leda till nya lösningar för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Det krävs olika genbanksmetoder för olika typer av växter och djur.
När det gäller arbetet med djur handlar det om en form av härstamningskontroll som syftar till att säkerställa djurs renrasighet.

Här styrs arbetet till stor del av lagar och regler från våra myndigheter.

I Friluftsmuseet Gamla Linköping har arbetet med att bevara kulturhistoriska växter i trädgårdarna har redan pågått under flera år, medan arbetet med djuren just har påbörjats. Tanken är att under en längre period byta ut befintliga djur mot sådana svenska lantraser av exempelvis getter, kaniner och höns som behöver hjälp. Man har också ambitionen att sprida kunskap till allmänheten om hur kaniner och andra djur ska skötas för att må bra.


antwerpen kopia 

Getter, höns och kaniner på Valla gård

Kaninerna Kalle, Märta och Önska är alla av rasen Mellerudskanin, en lantras som är starkt hotad. Kaninerna och deras kompisar kan besökas dagligen kl 9-15. De bor i den nya smådjursanläggningen vid lekparken Lill-Valla. Här finns också getter av rasen lappget, samt höns av rasen Bjurholmshöna.

 

Kontakt & info:

Vill du veta mer om vårt genbanksarbete är du välkommen att kontakta djurvårdare Maria Persson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  tel 013-20 64 23

 

 

 

 

 

 

 

There are no translations available.

jamtgetmindre

 

Tamdjur på Valla gård - beskrivning och skötselråd

På de här sidorna kan du bekanta dig lite närmare med några av de djur som du träffar på Valla gård. Vi har också samlat en del goda råd och tips om hur man sköter sina egna tamdjur och vilken mat de behöver för att må bra. 

 

Stadskvarteren

I stadskvarteren finns en rad museer som visar hur människor bodde, arbetade och levde förr:

bilder frn apoteket 021  

Apoteksmuseet

I denna apoteksinredning kan du se hur medicin tillverkades och såldes förr.

Läs mer Panorama">http://www.gamlalinkoping.info/pano/Apotekhuset/APOTEKSHUSET_CROP.html{/rokbox} | Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=408&marginleft=122{/rokbox}

banken2

·

Bankmuseet

Så här såg ett bankkontor ut under senare delen av 1800-talet.

Läs mer

http://www.gamlalinkoping.info/pano/Bankmuseet/Bankmuseet I_CROP.html" data-rokbox-caption="Panorama Bankmuseet" data-rokbox-size="655 500">Panorama | Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=275&marginleft=175{/rokbox}

bleck1

·

Bleck- och plåtslagerimuseet

En traditionell hantverksmiljö där du också kan köpa specialtillverkade plåtarbeten.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=215&marginleft=150{/rokbox}

brand1

 

Brandkårens museum

I en sprutbod från 1840-talet finns Räddningstjänstens historiska samlingar.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=316&marginleft=137{/rokbox}

salen 11. foto gl

 

Villa Lugnet

I borgarhemmet Villa Lugnet från 1910-talet är allt bevarat som om familjen bara gått ut tillfälligt.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=360&marginleft=220{/rokbox}

kapellet1

 

Elimkapellet

Ett minne över väckelserörelsen och en fungerande ekumenisk gudstjänstlokal.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=138&marginleft=325{/rokbox}

grafiska3

 

Grafiska Museet

Här visas tryckerikonstens historia och de gamla tryckpressarna används alltjämt.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=140&marginleft=180{/rokbox}

handelsboden15

 

Handelsboden

I Handelsboden kan du känna doften och atmosfären i en butik från förra sekelskiftet.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=240&marginleft=150{/rokbox}

kolonistugan2  

Kolonistugan Rosenhyddan

Kolonilott med kolonistuga som bevarats intakt.

Läs mer Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=292&marginleft=275{/rokbox}

mlerimuseetfotosl.2011 005

 

Målerimuseet

Här visas måleriets och målaryrkets historia.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=215&marginleft=150{/rokbox}

polis8

 

Polismuseet

En gammaldags polisexpedition och en utställning med uniformer, brottsfall m m.

Läs mer

Panorama">http://www.gamlalinkoping.info/pano/Polismuseet/POLISMUSEET_INTERIOR_I_CROP.html{/rokbox} | Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=263&marginleft=112{/rokbox}

glink44

 

Repslagerimuseet

Från uråldrigt hantverk till modern industri hos Wahlbecks fabriker.

Läs mer

Panorama">http://www.gamlalinkoping.info/pano/Wahlbeck%20verkstaden/Wahlbeck%20verksaden_CROP.html{/rokbox} | Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=177&marginleft=215{/rokbox}

skolan13

 

Skolmuseet

Tre skolsalar och en lärarinnebostad berättar om folkskolans utveckling.

Läs mer

Panorama">http://www.gamlalinkoping.info/pano/Skolmuseet/SKOLMUSEET_II_CROP.html{/rokbox} | Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=335&marginleft=132{/rokbox}

skomakeri  

Skomakerimuseet

I Historiska Kompaniets butik hittar du ett litet skomakerimuseum

tel 013 - 12 32 00 Läs mer Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=225&marginleft=286{/rokbox}

insida gamla linkping interir solliden

 

Solliden

Välbevarat arbetarhem från 1920-talet, där folkhemmets framväxt illustreras.

Läs mer

Panorama">http://www.gamlalinkoping.info/pano/Solliden%20Orgel/SOLLIDEN_rum%20med%20orgel_Interior_CROP.html{/rokbox} | Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=200&marginleft=270{/rokbox}

insida gamla linkping interir von lingens grd

 

von Lingens gård

Ett av Linköpings förnäma adelshem från sekelskiftet 1800.

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=225&marginleft=80{/rokbox}

posten3

 

Postmuseet

Här kan du se ett postkontor från sekelskiftet 1900. Här finns också ett lekkontor för barn. Museet invigs 17/6 2015

Läs mer

Karta">http://148.136.157.201/karta/index.php?margintop=265&marginleft=128{/rokbox}