There are no translations available.


ortagarden1

Örtagården

Örtagården har sin förebild i den medicinalträdgård som anlades för Linköpings gymnasium på 1700-talet.

Idémakaren bakom trädgården var Östgöta Correspondentens chefredaktör Ebbe Johnsson på 1950-talet. Han har kallat örtagården ”mina drömmars trädgård”.

 Här växer omkring två hundra olika örter och medicinalväxter planterade i små örtesängar på gammaldags vis. Lusthuset, som är byggt i kinesisk stil, omges av blomsterrabatter. På olika platser i örtagården kan man se skulpturer i brons, bland annat sjöguden Neptun i fontänen.


There are no translations available.

sundstrmska trdgrden 4 2009. foto gl

Sundströmska gården

Här visas en välbärgad stadsträdgård från 1800-talet.

Ägaren också hade en större bondgård på landet. Stadsträdgården är en återspegling av trädgården utanför staden och följer tidens ideal med exotiska inslag. Exempel på detta är kaukasisk vingnöt, rönnsumak, hängkaragan, lusthus och snäckor som prydnad runt gångarna. Ömtåliga växter övervintrades i orangeriet på landet.

Framför huset finns formklippt buxbom och utmed ena gaveln växer stockrosor och vildvin. Det finns även en liten nyttodel med bärbuskar, sviskonträd och kryddväxter.


Läs mer om Sundströmska gården
Panorama

There are no translations available.

systrarna petterssons trdgrd 2 2008. foto gl

Systrarna Petterssons trädgård

En liten och enkel men rofylld trädgård med inslag av både nytta och fägring.

Här finns grönsaksland, fruktträd, blomsterrabatter, och klätterrosor på staketet. Vildvin och humle täcker verandan, syrenbersån ger insynsskydd mot gatan och mot granngården finns en fläthäck av hagtorn.

Läs mer om Systrarna Petterssons gård