There are no translations available.

The Old Town Neighbourhood

In the neighbourhood there are a number of museums that show how people lived and worked in the past:

bilder frn apoteket 021  

Pharmacy Museum

In this drug store you can see how medicine was produced and sold in the past.

Read more Map 

banken2

·

Bank Museum

This is what a bank office looked like during the latter part of the 1800s.

Read more

Map 

bleck1

·

Tin and Sheet Metal Works Museum

A traditional handcraft environment where you can also buy specially produced sheet-metal work.

Read more

Map 

brand1

 

Fire Department Museum

In a hose shed from the 1840s are the historical collections of the Rescue Service (a fire department museum).

Read more

Map 

salen 11. foto gl

 

Villa Lugnet

In this middle-class home from the 1910s everything is preserved as if the family had only gone out for a moment.

Read more

Map 

kapellet1

 

The Elim Chapel

A memorial to the revival movement and a functional ecumenical house of worship.

Read more

Map 

grafiska3

 

Graphic Museum

Here the history of the printing art is displayed and the old printing presses are still being used.

Read more

Map 

handelsboden15

 

Grocers Store 

In Handelsboden you can take in the aromas and atmosphere of a shop from the last turn of the century.

Read more

Map 

kolonistugan2  

Rosenhyddan Allotment Garden

Allotment garden with associated cottage that has been preserved intact.

Read more Map 

mlerimuseetfotosl.2011 005

 

Painting Museum

Here the history of painting and the painter’s profession is displayed.

Read more

Map 

ossiannilsson 4 2006. foto gl

·

Ossiannilsson room

The author K G Ossiannilsson’s work room is exhibited at Skönfärgaregården.

Read more

Map 

polis8

 

Police Museum

An old-fashioned police office and an exhibit of uniforms, crime cases, etc.

Read more

Map 

glink44

 

Rope-making Museum

From ancient handicraft to modern industry at Wahlbeck’s factories.

Read more

Map 

skolan13

 

School Museum

Three schoolrooms and a teacher’s residence tell about the development of schooling.

Read more

Map 

insida gamla linkping interir solliden

 

Solliden

Well-preserved working-class home from the 1920s, in which the growth of the social democratic “people’s home” is illustrated.

Read more

Map 

insida gamla linkping interir von lingens grd

 

von Lingen’s manor house

One of Linköping’s distinguished homes of the nobility from the turn of the century 1800.

Read more

Map 

There are no translations available.

mlerimuseetfotosl.2011 001

Målerimuseet

Här visas måleriets historia: måleritekniker, färger och om målaryrket genom tiderna. Museet drivs i samverkan med Föreningen Målerimuseet i Gamla Linköping.

Målerimuseet i Gamla Linköping presenterar måleriets historia från 1400-talet, då målarna var en liten och exklusiv grupp på ett par hundra personer i hela landet. I och med skråväsendets införande förändrades också företagens villkor med antal anställda och hur många mästare det fick finnas i varje stad. Ända fram till mitten av 1950 talet var måleriyrket ett yrke med små förändringar. Under senare år har även yrket lackerare tillkommit, som också skildras i museet.

I museet visas hur forna tiders måleriverkstad var uppbyggd med alla dåtidens färger och verktyg. En "färgaffär" håller på att färdigställas, och viss försäljning kommer att ske.

There are no translations available.

von lingens grd exterir 2 2008. foto gl

von Lingens gård

Gården ger en bild av adelns stadsliv i Linköping runt sekelskiftet 1800. Hemmet är återskapat efter en bouppteckning och kan berätta om ett elegant liv med stort socialt umgänge, men också om familjeöden och sorger.

Huset byggdes på 1720-talet och innehåller 14 rum. Till gården hör en fristående köksflygel. De som hade råd byggde gärna ett separat kök för att minska brandrisken.

Familjen von Lingen

Herman von Lingen, som var ämbetsman och tidigare hade arbetat utomlands, köpte gården på Storgatan i Linköping 1784. Han hade varit gift, men hans första hustru dog när deras första barn, en dotter, föddes. Efter att ha levt ensam i 19 år gifte Herman om sig och fick sju nya barn. Två av barnen dog när de var små. Både Herman och hans hustru dog 1820. Då var det äldsta barnet 20 år, det yngsta åtta.

Herman von Lingen var en ekonomiskt sinnad man och hade flera förtroendeuppdrag i Linköping. Han var t ex kassör i stadens fattigkassa. Han var också mycket beläst och hade ett stort bibliotek. Hans tjänstestab bestod av ca 10 personer.

Elegant umgängesliv

Salen var hemmets medelpunkt. Här kunde man ha många gäster samtidigt. Säkert har många middagar och andra festligheter avnjutits här och i sällskapsrummen bredvid salen. Sängkammaren var friherrinnans sovrum, men användes också som sällskapsrum enligt tidens sed.

frieherinnans sovrum von lingenPå bottenvåningen finns även handkammaren, där husgeråd förvarades och där maten gjordes iordning innan den serverades i salen. Jungfrukammaren bredvid hade torftig inredning; sängar, ett bord och en klocka - det var viktigt att passa tiderna.

Ovanvåningens rum var reserverade för friherren själv. Här hade han sitt sovrum, sitt arbetsrum och sitt bibliotek. I arbetsrummet finns en originaltapet från husets byggnadstid fortfarande kvar.


Läs mer om von Lingens gård