There are no translations available.

barkbtar 2008. foto gl

Staden för länge länge sedan

Bokningsbar hela året
Rek ålder 4-6 år

Visning 1 tim
Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

Med utgångspunkt i barnens kunskap och deras frågor berättar vi om livet i en småstad för hundra år sedan.
Barnen får titta, känna och klämma på vardagsnära föremål. De får använda kroppen och knoppen för att komma nära historien.

 

Trädgårdsmästarens lärlingar

Bokningsbar april-september (ej tis v17-24)
Rek ålder 4-6 år

Visning 1 1/2 tim
Kostnad: 700 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 800 kr

I friluftsmuseets trädgårdar växer det så att det knakar, men utan trädgårdsmästarens gröna fingrar skulle där varken bli mat att äta eller blommor till prydnad. Vad gör egentligen en trädgårdsmästare på jobbet och hur gör man för att odla?Vi låter barnen bli lärlingar och hjälpa till med sysslor som är aktuella för säsongen. Innehåll som kommer upp är till exempel att arbeta, odla mat, kompostering och kretslopp. Aktiviteten är en del av friluftsmuseets utbud på temat hållbarhet. 

 

Tuff-tuff-tåget

Under sen vår och tidig höst kan ni boka tuff-tuff-tåget för en tur mellan stadskvarteren och Valla gård. Kostnaden per tur är 1000 kr eller 1500 kr plus moms beroende på om ni vill ha med stopp eller ej. För mer information och bokning ring Infomagasinet, 013-12 11 10 eller mejla till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

 

Info och bokning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 013-12 11 10

För frågor om innehåll
Anna Kufver Kulenovic, museipedagog
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
013-20 64 42 

Bokningsbar hela året
Rek ålder 7-19 år

Visning 1 tim
Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

Trädgårdsmästarens lärlingar

 

 

 

 

 

 

There are no translations available.

klass p kryddbodtorget 1 2010

Skolprogram

I Friluftsmuseet Gamla Linköping kan elever och lärare tillsammans med våra pedagoger resa i tiden. Med hjälp av våra museer och trädgårdar har vi möjlighet att ta ett kliv in i historien.

Frluftsmuseet erbjuder flera spännande visningar för elever på olika stadier. I tidsresemetodiken, som vi använder i åk 1-3, använder vi det upplevelsebaserade lärandet som innebär att eleverna lär genom alla sinnen. De känner, smakar, provar på och upplever hur livet var förr.

Läs mera om våra olika visningar under aktuell flik till vänster!

För mer information om våra skolprogram, kontakta museipedagog Anna Kufver Kulenovic, 013-20 64 42.

There are no translations available.

skapande skola4

Boende och liv i början av 1900-talet

Bokningsbar hela året
Rek ålder 10-19 år
Visning 1 timme

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

I våra välbevarade museihem Villa Lugnet och Solliden ryms berättelser om livet i Linköping i början av 1900-talet. I borgarhemmet Villa Lugnet bodde familjen Nilson och i arbetarhemmet Solliden bodde familjen Andersson. I den här visningen får eleverna höra om de båda familjernas liv, drömmar och öden. De får reflektera över likheter och skillnader mellan familjerna och elevernas egna liv idag.


Barn förr

Bokningsbar hela året
Rek ålder 7-19 år

Visning 1 tim
Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

Följ med in i två av våra museer, som berättar hur barn kunde ha det för ungefär 100 år sedan. I den gamla folkskolan tittar vi på skolsalar från olika tider, med föremål som då var vanliga i undervisningen. Där samtalar vi bland annat om vad eleverna ser för likheter och skillnader med sin egen skola.

I arbetarhemmet Solliden kliver vi in i pojken Nils Anderssons hem, där han levde med sina föräldrar Elisabeth och Albin. I Solliden pratar vi om hur det såg ut hemma hos Nils och hur hans liv kunde te sig.

 

Skolmuseet

Bokningsbar hela året
Rek ålder 7-19 år

Visning 1 tim
Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

I friluftsmuseets folkskola undervisades barn i mitten av 1800-talet. Huset är nu ett skolmuseum med skolsalar från tre olika tidsperioder, som berättar om hur barn och lärare hade det i skolan förr. I den här visningen tittar vi närmare på de olika skolsalarna, hur skolan har utvecklats och samtalar kring likheter och skillnader jämfört med dagens skola.

 

Byggnadshistoria

Bokningsbar mars - november
Rek för gymnasiet
Visning 45 min

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

I friluftsmuseet finns många exempel på träbebyggelse från 1700-1800- och 1900-tal. Under den här visningen följer vi med vår byggnadsantikvarie på en vandring i friluftsmuseets stadskvarter. Vi tittar på hus från olika tidsperioder och ser hur material, färger och byggnadsmetoder har utvecklats. Vi pratar också om att ekonomi, social skiktning och utländska influenser är faktorer som har påverkat byggandet genom historien.

 

En hållbar historia 

Bokningsbar hela året
Rek för gymnasiet
Visning 1 tim

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

Friluftsmuseet Gamla Linköping växte fram för att bevara den äldre trästadens karaktär under en tid när nybyggnation stod i fokus. Hur byggde man förr och vad styrde byggandet? Vi tittar på några byggnader i friluftsmuseet och ser vad de kan berätta för oss. Att ta vara på de lokala resurserna och anpassa sig till rådande förutsättningar var centralt i äldre tiders byggande, likaså hade återbruk en stor betydelse. Det finns mycket att inspireras av i dåtidens byggande för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Visningen är en del av friluftsmuseets utbud på temat hållbarhet.

 

Museum, turism och besöksmål 

Bokningsbar hela året
Rek för gymnasiet
Visning 1 tim

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av landets största friluftsmuseer, med syfte är att sprida information om vårt kulturarv. Det är ett besöksmål med ca 130 hus, 40 hektar skog, 25 trädgårdar, 400 programpunkter och ca 400 000 besökare per år. I visningen visar vi valda delar av museet och berättar hur vi är organiserade, vilka utmanigar vi har, hur vi tänker kring värdskap, hur vi nätverkar med andra aktörer och vilka kompetenser som behövs för att bli ett attraktivt museum och besöksmål.Visningen riktar sig främst till studenter inom ämnet Turism och besöksnäring.

 

Trädgård - nytta eller nöje?

Bokningsbar april-september (ej tis v17-24)
Rek ålder 7-16 år
Visning 45 min

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

Det finns mycket att titta på i friluftsmuseets trädgårdar: lusthus, spaljerade träd, stora spegelkulor och snäckor som någon tagit hem från ett främmande land. Här finns också en koloniträdgård, en skolträdgård och ett växthus. Vilken betydelse har de olika miljöerna haft för människan i äldre tider och vilken roll har de idag? Nytta eller nöje, det är frågan?!

 

Örtagården

Bokningsbar april-september (ej tis v17-24)
Rek ålder 11-19 år
Visning 1 tim

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

I friluftsmuseets örtagård visar trädgårdsmästaren arter som använts i äldre tiders folkmedicin, i parfym och mat. Vi samtalar om dess användningsområden förr och nu, medan vi får dofta och känna på dem. Den här visningen går att kombinera med ett besök i friluftsmuseets kolonistuga där vi berättar om bakgrunden till den svenska kolonirörelsen.

 

Repslageriet

Bokningsbar hela året
Rek ålder 7-19 år
Visning 1 tim

Kostnad: 400 kr inom Linköpings kommun, övriga kommuner 500 kr

År 1876 grundade Adolf Fredrik Wahlbeck ett repslageri i Linköping. Han hade från början en anställd samt några pojkar som hjulvändare. Senare utvecklades denna hantverksmässiga verksamhet till en industriell tillverkning med hundratals anställda. Besök Wahlbecks gamla repslageri och lär mer om tiden, industrin, hantverket och slå rep tillsammans!

 

Info & bokning This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 013-12 11 10

För frågor om innehåll kontakta museipedagog Anna Kufver Kulenovic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
013-20 64 42