There are no translations available.

luffaren snackeper

Summertime


When history dramatically unfolds


During Summertime, (end of June to mid August), we offer a wide range of activities for our visitors, both young and old. Visit all the museums and shops, go for a ride in a horse-drawn  carriage, try traditional crafts, meet our street actors, see then blacksmith at work and much more. Activities take place in the town quarters and at Valla farm.


At our play and learn areas Bryggaregården, Barnens bod, the school museum and the rope-making plant, there activities specially suitable for children and families. For instance, you can play storekeeper, make things in our carpenter’s shop, help the rope-maker make rope, wash and bake in Bryggaregården.


For further information about activities and opening times during Summertime, get a free map at our visitor centre Infomagasinet at 8 Tunnbindaregatan and several other places, or phone +46(0)13121110.

 

There are no translations available.

hllgrden med vagnar 3 2007. foto gl

Hållgården


En hållgård kan liknas vid en nutida parkeringsplats. Sådana gårdar fanns oftast bakom en handelsbod, vilket den också gör i friluftsmuseet. Hållgården leder upp till Kryddbodtorget genom handelsboden.


På en hållgård kunde resande ställa sina oxar eller hästar och vagnar, då de uträttade sina ärenden i handelsboden och i övriga staden.

dve 772 fotograf didrik von essen stergtlands museum

Hållgård vid Westmanska gården, Stora Torget, 1895. Foto Didrik von Essen. Bild Linköping


Gelbgjutaregården
är ett tvåvåningshus, troligen från år 1700. Det fanns en lägenhet på varje våning. Det påbyggda trapphuset har en lucka i ovanvåningen så att man ska kunna ta in och ut möbler och andra stora föremål. Byggnaden går under namnet Gelbgjutaregården eftersom det fanns ett gelbgjuteri (mässingsgjuteri) i en annan av byggnaderna på gården. Gelbgjutare var vanliga i Sverige på 1700-talet. De formade och göt större föremål av mässing, till exempel ljusstakar och mortlar. Ordet ”gelb” kommer från tyska och betyder gul.

Läs mer om GelbgjutaregårdenGevaldigergården
är ett lofthus (ett tvåvåningshus där övervåningen är bredare än den undre) som byggdes efter branden år 1700. Under några år på 1820-talet drevs en enklare krogrörelse i huset. År 1847 köpte fånggevaldiger Magnus Pettersson gården, som är uppkallat efter honom. En fånggevaldiger transporterade och bevakade fångar.

Läs mer om GevaldigergårdenMöllerska stallet
byggdes 1860 av apotekare Anders Wigander. Från början hade stallet tre spiltor, sadelkammare, vedbod och gödselstad. När regementsläkaren Ludvig Möller tog över stallet byggde han om det 1911 och utökade antalet spiltor till sju. Under senare år har byggnaden också använts som plåtslageri och bilhandel. Idag rymmer Möllerska stallet ett bleck- och plåtslagerimuseum samt ett målerimuseum.

Läs mer om Möllerska stallet

 

There are no translations available.

kopparslagaregrnd 2006.foto gl

Kopparslagaregränd

Kopparslagaregränd motsvarar Pilens backe som ligger i Linköpings innerstad. Gränden är uppkallad efter kopparslagaren P A Pihl, som under åren 1808-1828 bodde i den gård som idag kallas Kopparslagaregården. Pilens backe har även kallats för Järntorgsgränd. Byggnaderna som låg vid Pilens backe blev kärnan i det som kom att bli Gamla Linköping.

d v e 46 fotograf didrik von essen stergtlands museum

Pilens Backe år 1900. Fotograf. Dridrik von Essen. Bild Linköping


Vid Pilens backe låg några uthus, förenade med varandra genom plank. Uthuset som finns till vänster i gränden var ursprungligen fähus (ladugård) till Skolmästaregården, men degraderades till förrådsbod och bekvämlighetsinrättning, d v s utedass. När läroverket fortfarande låg på Borggården fanns det inget dass i skolan. Eleverna fick söka sig tillkringliggande gårdars ”hemlighus”, i den mån lärarna fick tillåtelse från gårdsägarna!

Läs mer om uthuset vid Pilens backe

 

Längs med grändesn mitt ligger s k borgmästarstenar. Från medeltiden fanns en tradition att lägga större stenar i gatans mitt, som man lättare kunde ta sig fram på. Personer av högre social rang hade företräde på dem framför vanligt folk. Alla fick lämna företräde för borgmästaren. Gränden leder upp till Kryddbodtorget, men byggnaderna Kopparslagaregården och Skolmästaregården bredvid varandra.

Läs mer om Kopparslagaregården

Läs mer om Skolmästaregården


 

Treportshuset är den enda byggnad som inte har legat i den ursprungliga gränden. Huset är från början av 1800-talet och låg tidigare på Klostergatan 24. Byggnaden består egentligen av två hus som byggdes ihop med ett portlider. Under samma tid gjordes den klassiska fasaden, som domineras av den vackra portalen med tre ingångar.

Läs mer om Treportshuset