There are no translations available.

repslageri

Repslageriet

Repslagerimuseet speglar hur hantverk utvecklades till industri i början av 1900-talet. På sommaren kan du själv hjälpa repslagaren att snurra det stora vändhjulet och att slå ett rep enligt den teknik som har använts sedan urminnes tider.

Byggnaden där repslagerimuseet idag inryms var från början Linköpings hamnkontor. Repslagaren A F Wahlbeck köpte och flyttade det 1877 till sitt nya repslageri på Kanberget. Det var bönderna som var repslageriets främsta kunder. Man hoppades också att Linköping skulle bli en hamnstad, och sjöfarten var ett viktigt användningsområde för rep.

There are no translations available.

smdjursstallet

Smådjursstallet

Här kan du vintertid hälsa på bland annat kaniner, getter och höns. Sommartid flyttas djuren ut till hagarna runt Lilla-Valla lekpark.

There are no translations available.

iogt

IOGT:s bibliotek

IOGT har bibliotek i stadskvarteren och ordnar tipspromenad i Vallaskogen på söndagar under vissa delar av året