There are no translations available.

posten3 410

Postmuseet

Postmuseet visar hur ett postkontor kunde se ut under det tidiga 1900-talet. Inredningen har anpassats efter storleken på lokalen. Postmästarinnan, som ärvt yrket efter sin man, står och sorterar post. Posten har hon nyss stämplat vid det stora stämpelbordet bredvid henne, där ligger mer post redo för sortering.

 

Några nedslag i den svenska postens historia

Den första postgången som inrättades i Sverige var på sträckan Stockholm-Markaryd-Hamburg 1620. Det gjordes med europeisk förebild, då postgång enligt ett stafettsystem redan fanns i exempelvis Tyskland. Sveriges första postordning inrättas av drottning Kristina 1636. Här bestämdes att postgången skulle ordnas utefter de stora vägstråken i landet och att edsvurna postbönder skulle utföra transporterna. Första sträckan att inrättas efter denna förordning var Stockholm-Åbo. Posten skulle framföras i en hastighet av 1 mil på 2 timmar, dag som natt oavsett väder.

Postbonden bar ett vapenmärke på bröstet och han hade ett spjut eller värja att försvara sig med och ett posthorn hängande vid sidan, för att signalera sin ankomst till nästa bonde som skulle ta över postbärningen. Den som överföll en postbonde fick dödsstraff. Systemet med postbönder upphörde efter ett riksdagsbeslut 1860, då lokala postkontor och brevbärare istället började införas.

Från 1646 framfördes posten till häst. Postdiligens för framförande av brev, paket och passagerare infördes 1831 på sträckan Stockholm-Skåne. Den första järnvägslinjen i Sverige byggs 1852 på sträckan Köping-Hult. 1862 inrättas två postkupéer för posttransport på sträckan Stockholm-Göteborg.

Lantbrevbäringen började utvecklas under 1870-talet. Statligt monopol på all postbefordran infördes 1888. Från 1863 fick även ogifta kvinnor arbeta på posten. Från början var postkontoren söndagsöppna, men från 1951 upphörde detta och post bars heller inte längre ut på söndagarna. Numera bärs port inte heller ut på lördagarna förutom en del specialförsändelser.

Postnummer infördes 1968. Detta innebar att postsorteringen kunde utföras av personal med mindre kännedom om postväsendets uppbyggnad. En hel yrkeskår av överpostiljoner och postiljoner blev överflödiga.

Posten ombildades till ett aktiebolag med ett antal dotterbolag 1994. Idag Är Posten AB sammanslaget med den danska posten. PostNord AB är det nya namnet på koncernen sedan 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are no translations available.

ostratorp1

Östra Torp

Denna parstuga räknas som Östergötlands äldsta bostadshus i trä. I huset finns fantastiska takmålningar från tidigt 1700-tal.

Friluftsmuseets märkligaste byggnad

Byggnaden, en parstuga, är friluftsmuseets äldsta byggnad. Timret till den ena delen, dagligstugan, fälldes vintern 1660-61, medan timret till den påbyggda feststugan fälldes vintern 1702-03.

Taket i feststugan har målningar med bibliska motiv. Det dekorerades inför en bröllopsfest 1706, en tid då människorna var ovana vid såväl färger som bilder.

En stor del av möblerna har tillhört de sista boende i huset, lantbrukarfamiljen Larsson. Huset övergavs som bostad i slutet av 1880-talet.

I dagligstugan/köket visar vi hur livet kunde se ut en tidig morgon i stugan. Fadern August har precis ätit sin gröt och är på väg ut till sina göromål på gården. Modern Sofia kokar gröt åt barnen, som busar i sängen en innan det är dags att gå upp och hjälpa far med med djuren och sedan gå till skolan.

I salen sitter den kringresande skräddare och syr en rock åt August. Ylletyget kommer från gårdens egna får och är spunnet och vävt på gården.

 

 

There are no translations available.

brand

Brandkårens museum

I detta uthus inreddes på 1840-talet en sprutbod, d v s dåtidens "brandstation". Här finns idag Räddningstjänstens historiska samlingar.

Linköping hade en frivillig brandkår indelad i fyra grupper. Det fanns då fyra sprutbodar. I äldre tid hade brandsoldaten sitt skägg som skydd mot att bli rökförgiftad. I museet kan utvecklingen från äldre till ganska modern skyddsutrustning följas. Det finns också brandsprutor från ca 1820 och framåt.

Den frivilliga kåren avlöstes av en värnpliktig kår 1866. Den fasta brandkåren skapades 1891.