There are no translations available.

tomte ensam

Vi vill gärna veta vad du tyckte! Vi genomför just nu en enkätundersökning bland dem som besökte Gamla Linköpings julmarknad under 2019. Syftet med enkäten är att samla in underlag kring hur julmarknaden kan förbättras inför kommande år.

- Vi provade en hel del nya grepp i vårt största evenemang, Gamla Linköpings julmarknad, 2019. Vi vill därför gärna veta hur besökarna på julmarknaderna upplevde förändringarna säger Tina Karlsson From, museichef.

Tack på förhand för din hjälp!

Ta del av enkäten på Linköpings kommuns webbplats

 

 


Share

Skriv ut