There are no translations available.

rdmansgatan 1 2006- foto gl

Hus & gårdar

Stadskvarteren vid Friluftsmuseet Gamla Linköping visar hur en svensk landsortsstad såg ut i början av 1900-talet. Här finns ett hundratal byggnader, och precis som i en riktig stad är de från olika epoker.

Husen har flyttats till stadskvarteren vid olika tidpunkter, på olika sätt och från olika delar av staden. Ca en tredjedel har flyttats hela eller i större delar, de övriga har rivits för att sedan byggas upp igen stock för stock. Ett komplicerat pusselarbete!

Friluftsmuseet Gamla Linköping är också ett museum över gamla tiders sätt att bygga. Här finns många prov på hantverkarnas skicklighet. De äldsta husen klarade sig undan den stora brand som ödelade stora delar av Linköping år 1700, det yngsta är från 1940-talet.

En del av husen fick sitt namn i samband med flytten, andra har det namn de alltid haft.

 

Hur såg husen ut innan de kom till friluftsmuseet?

På Bild Linköpings hemsida hittar du fotografier över de flesta av de byggnader som idag finns i Friluftsmuseet Gamla Linköping, där man kan se hur de såg ut på sin ursprungliga plats.

Det finns mer spännande information om Linköpings och Östergötlands historia på följande hemsidor:

Läs mer på Linköpings kommuns hemsida 

Läs mer på Kulturarv Östergötlands hemsida

Läs mer på www.linkopingshistoria.se

Läs mer på Östergötlands museums hemsida

Läs mer på Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseums hemsida

 

 

 

 

 


Share

Skriv ut