There are no translations available.

vxthuset sept 2005 iii. foto gl

Esters växthus

Växthuset byggdes 2002  i traditionell 1800-talsstil med återanvända glas, dörrar och fönster. Det kallas  "Esters växthus" efter Ester Samuelsson från Vikingstad, som donerade pengar till Föreningen Gamla Linköping, som därmed kunde bekosta uppförandet av växthuset.

Läs mer om växthuset

There are no translations available.

lusthus vid huitfeltska grden 2006. foto gl

Lusthus från Hunnebergsgatan

Detta lusthus är med största sannolikhet byggt på 1870-talet av John Glentzell. Han var fanjunkare och nykterhetskämpe som hade varit i Amerika och inspirerats av vad han såg där. Lusthuset har fönster i amerikansk stil.

Lusthuset flyttades helt från Hunnebergsgatan 11 1951. 

There are no translations available.

fhus p hllgrden2

Stall från Kopparslagaregården

Detta fähus med stall har fått samma placering i förhållande till Kopparslagaregården som på sin ursprungliga plats på Storgatan. När huset försäkrades 1888 inrymde det ett stall med fyra spiltor, en visthusbod, en foderskulle och en visthusvind.

Stallet flyttades från Storgatan 64 till Gamla Linköping 1956. 

Läs mer om Kopparslagaregården