There are no translations available.

Byggnaderna vid Valla gård

Valla gård är den lantliga delen av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Till skillnad från stadskvarteren som med endast ett par undantag innehåller byggnader från Linköpings stad, har man till Valla redan från början flyttat byggnader från hela den östgötska landsbygden.  Några av husen ligger dock på ursrpunglig plats och har tillhört Valla gård.

bihuset frn grimsmlen  

Bihuset från Grimsmålen

Åttkantig bipaviljong som blev lusthus.

 
Läs mer
Karta
gamla sgen  

Gamla sågen

Valla gård hade egen såg.

Läs mer Karta
halleby2  

Halleby järnvägsstation

Väntsal för första och andra klassens resenärer.

Läs mer Karta
hamnamagasinet2  

Hamnmagasinet

Linköping drömde om att bli hamnstad.

Läs mer Karta
loftbod vid stra torp  

Loftboden vid Östra Torp

Statusbyggnad för förrådsförvaring.

Läs mer Karta
mjellerumsgrden  

Mjellerumsgården

Mangårdsbyggnad från en välbärgad sydöstgötsk bondgård.

Läs mer Karta
odalmannens museum  

Odalmannens museum

Stall, spannmålsmagasin och vagnslider från norrköpingsgård.

Läs mer Panorama   |   Karta
riga  

Riga

Torklada och maskinförvaring för Valla gård.

Läs mer Karta
stratomtagrden  

Stratomtagården

Häradsskrivareboställe från 1700-talet.

Läs mer Karta
tekniska verken  

Tekniska Verkens museum/Stora magasinet

Spannmålsmagasin på ursprunglig plats.

Läs mer Karta
tupphuset  

Tupphuset

Torrdass med namn efter vindflöjeln.

Läs mer Karta
jrnvgsmuseet2  

Vagnhallen vid järnvägsmuseet

Nybyggd utställningshall för lok och vagnar.

Läs mer Karta
valla grdssmedja  

Valla gårdssmedja

Gårddsmedjan var en viktig del av gården.

 
Läs mer
Karta 
vallastallet  

Vallastallet

Kostall från 1875 byggt för 100 kronor.

Läs mer Karta
westmanska ridhuset2  

Westmanska ridhuset

Ridhus för dagens ridverksamhet.

Läs mer Karta 
westmanska stallet  

Westmanska stallet

Stall, vagnsförråd och rättarkontor.

Läs mer Karta 
westmanska vagnmuseet  

Westmanska vagnmuseet

Utställningshall för vagnar och slädar.

 
Läs mer
Karta 
vimarka ladugrd  

Vimarka ladugård

Knuttimrad ladugård från 1700-talet.

Läs mer Karta 
stra torp  

Östra Torp

Östergötland äldsta bostadhus i trä.

 
Läs mer
Karta 
 

There are no translations available.

Stadskvarterens byggnader

There are no translations available.

rdmansgatan 1 2006- foto gl

Hus & gårdar

Stadskvarteren vid Friluftsmuseet Gamla Linköping visar hur en svensk landsortsstad såg ut i början av 1900-talet. Här finns ett hundratal byggnader, och precis som i en riktig stad är de från olika epoker.

Husen har flyttats till stadskvarteren vid olika tidpunkter, på olika sätt och från olika delar av staden. Ca en tredjedel har flyttats hela eller i större delar, de övriga har rivits för att sedan byggas upp igen stock för stock. Ett komplicerat pusselarbete!

Friluftsmuseet Gamla Linköping är också ett museum över gamla tiders sätt att bygga. Här finns många prov på hantverkarnas skicklighet. De äldsta husen klarade sig undan den stora brand som ödelade stora delar av Linköping år 1700, det yngsta är från 1940-talet.

En del av husen fick sitt namn i samband med flytten, andra har det namn de alltid haft.

 

Hur såg husen ut innan de kom till friluftsmuseet?

På Bild Linköpings hemsida hittar du fotografier över de flesta av de byggnader som idag finns i Friluftsmuseet Gamla Linköping, där man kan se hur de såg ut på sin ursprungliga plats.

Det finns mer spännande information om Linköpings och Östergötlands historia på följande hemsidor:

Läs mer på Linköpings kommuns hemsida 

Läs mer på Kulturarv Östergötlands hemsida

Läs mer på www.linkopingshistoria.se

Läs mer på Östergötlands museums hemsida

Läs mer på Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseums hemsida