There are no translations available.

toalett vid kopparslagegrnd

Uthus från Pilens backe

Vid Pilens backe låg några uthus, förenade med varandra genom plank. Detta hus var ursprungligen fähus (ladugård) till Skolmästaregården, men degraderades till förrådsbod och bekvämlighetsinrättning, d v s utedass. Medan läroverket fortfarande låg på Borggården (före 1864, då det nuvarande stadshuset uppfördes som läroverk) fanns inget dass vid skolan, utan eleverna fick söka sig till kringliggande gårdars "hemlighus", i den mån lärarna fick tillåtelse från gårdsägarna.

There are no translations available.

bonn p druvans toalett

Bonn på Druvans toalett

Detta är en av friluftsmuseets besökstoaletter. Den byggdes 2001 som en kopia av en byggnad från Kungsgatan 6. År 1864 köpte krögaren A P Andersson, kallad Bonn på Druvan, den s k Wernerska trädgården, ett nöjesetablissemang som låg utmed Stångån. Parken var ursprungligen anlagd som privat sommarnöje. A P Andersson förnyade parken genom att anlägga nya rabatter och bygga nya hus, där snickarglädjen fick flöda, bland annat en teater med tillhörande "fruntimmersklosett". 

Byggnaden från 1885 och var sannolikt Linköpings andra vattenklosett. Här fanns även en dusch. Vattenklosetter var då en stor nymodighet.
Det var också Sveriges första publika vattentoalett.

There are no translations available.

ngslada raststuga1

Ängsladan

Ängsladan är byggd i liggande rundtimmer och är en kopia av de hölador som var vanliga i Östergötlands skogstrakter. Ladan, som uppfördes 2005, är avsedd att användas som regnskydd och matsäckslada.