There are no translations available.


kolonialhrnan

Kolonialhörnan

Replikhus efter förlaga från Storgatan 24


I den ursprungliga gården vid Storgatan 24 bedrevs ursprungligen kruk- och kakelugnsmakeri.


På 1820-talet startade en bokbindare Bruzelii verksamhet i gården. I hans verkstad tjänstgjorde under en period Victor Salmoni, sedermera vittberömd utpressare, som gesäll. I mitten av 1800-talet beboddes gården av Lars Sundström. Han bar titeln sejlaremästare, vilket innebär att han tillverkade finare tågvirke. År 1873 öppnade handlare Karl August Fornell sin butik i byggnadens bottenvåning. Han lät ta upp en butiksdörr mot Repslagaregatan.


Fornell överlät så småningom butiken på handlare Sven Andersson vilken i sin tur 1911 efterträddes av sin son Leonardh Andersson. Den senare, som tog sig namnet Carl Leonardh, lät ta upp skyltfönster mot Storgatan. Carl Leonardh blev sedermera en mycket välkänd och historieomspunnen linköpingsprofil. Han gick under namnet ”Lena med armen”.


Byggnaden stod klar i stadskvarteren våren 2012 och inrymmer idag Cloettas butik i ett snabbköp à la 1950-tal.

There are no translations available.

barn p rdmansgatan1000. foto gl

Gator & torg

Byggnaderna i stadskvarteren är placerade kring ett gatumönster som delvis har kopierats från Linköpings stadskärna.

  • Kryddbodtorget motsvarar det gamla Järntorget, som fanns vid nuvarande Storgatan, i närheten av slottet. Namnet kommer av att handelsboden, eller Kryddboden, ligger vid torget.
  • Kopparslagaregränd motsvarar Pilens backe. Gränden är uppkallad efter kopparslagaren P A Pihl, som under åren 1808-28 bodde i den gård som i dag kallas Kopparslagaregården.
  • Hökaregatan motsvarar Storgatsbacken öster om Järntorget. Hökare var en handelsman som sålde livsmedel.
  • Djäknegränd motsvarar Storgatan väster om Järntorget. Djäkne var en elev vid gymnasiet.
  • Buntmakaregränd motsvarar Pilens backe söder om Sankt Korsgatan. Vad man vet har ingen buntmakare bott i någon av byggnaderna vid gränden. Buntmakaren motsvarar våra dagars körsnärer (d v s arbetar med skinn och pälsar).
  • Hattmakaregränd motsvarar Gröngatan väster om Järntorget. Vad man vet har dock ingen hattmakare bott i någon av byggnaderna vid gränden.
  • Hovslagaregatan motsvarar S:t Persgatan. I Wetterbergska gården (nuvarande skolmuseet) bodde hovslagaren Johan Petter Andersson 1838 till 1844.
  • Tunnbindaregatan saknar motsvarighet i stadskärnan, utan skapades för att kunna avgränsa stadskvarteren mot väster. Möjligen kan den sydligaste delen tolkas som en motsvarighet till Borggårdsgatan.
  • Gästgivaregatan saknar motsvarighet i stadskärnan. Den har fått sitt namn eftersom värdshuset ligger vid denna gata.
  • Henric Westmans torg saknar motsvarighet stadskärnan. Det är uppkallat efter kapten Henric Westman på Valla gård.
There are no translations available.

brygghuset

Brygghus från Kopparslagaregården

Detta uthus låg vid Pilens backe och fungerade som Brygghus åt Kopparslagaregården. Det var förenat med några andra uthus genom planken på ömse sidor om Pilens backe.