There are no translations available.

loftbod vid stra torp

Loftboden vid Östra Torp

Denna knuttimrade bod byggdes troligen under första hälften av 1700-talet. Den låg vinkelrätt mot Östra Torp (alltså samma placering som idag) och fungerade som förråd. Sommartid användes ovanvåningen kanske som drängkammare.

En sådan loftbod var ofta betraktad som en statusbyggnad eftersom det brukade vara den första tvåvåningsbyggnaden på gården. Den övre våningen skjuter ut ett stockvarv mot gården för att öka övervåningens bärkraft.

Läs mer om Östra Torp

There are no translations available.

ladugrd vid valla

Hamnmagasinet

Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet drömde Linköping om att bli en hamnstad. Drömmen väcktes i början av 1800-talet, då Göta Kanal,  som går genom sjön Roxen norr om Linköping, byggdes. 1870 byggdes Kinda Kanal och jordbruket upplevde en högkonjunktur. Då behövdes ett spannmålsmagasin vid Linköpings hamn.

På 1990-talet låg magasinet i vägen då man skulle bygga trafikleden Norra länken, och det flyttades till Valla gård.

There are no translations available.

halleby2

Halleby järnvägsstation

Halleby var en station vid Norsholm-Bersbo järnväg i Östergötland. Den öppnades för trafik 1878 och då byggdes även stationshuset. Här hade brukspatronen på Halleby säteri en egen väntsal. Över ingången stod det "1:a klassens väntsal". 

Trädgården utanför huset är ritad efter förebild från olika stationsmiljöer.

Huset flyttades till Valla gård 1989.