There are no translations available.

riga

Riga

Riga totalförstördes tyvärr i en brand i september 2019 och byggnaden finns inte längre kvar.

Riga ligger på ursprunglig plats och byggdes troligen på 1870-talet. Riga är en torklada eller väderria, d v s en byggnad där man torkade säd. Den är av en byggnadstyp som var vanlig på större gårdar i Östergötland. Väderriorna placerades ofta en bit bort från huvudgården.

När maskinparken tillkom och utökades på Valla gård behövdes förvaringsutrymmen och då inreddes en maskinbod i Rigas ena del. Där förvarades slåttermaskin, självbindare och andra säsongsmaskiner. De hade trähjul och måste stå på ett torrt ställe.

There are no translations available.

odalmannens museum

Odalmannens museum

Odalmannens museum är inrymt i två hus byggda 1931-32. De var tidigare stall och vagnslider på Marieborgs gård utanför Norrköping. 1932 blev Marieborg folkhögskola och ekonomibyggnaderna köptes av ODAL maskin AB. På 1980-talet togs intitiativet till Odalmannens museum och samlingarna inrymdes i byggnaderna på Marieborg.

När ODAL sålde det markområde som museet låg på erbjöds museet som gåva till Norrköpings kommun, som tackade nej, och museibyggnaderna och samlingarna flyttades istället till Valla gård i mitten av 1990-talet.

Läs mer om Odalmannens museum

There are no translations available.

mjellerumsgrden

Mjellerumsgården

Mjellerumsgården är flyttad från Kisa i södra Östergötland. I de trakterna fanns det välbärgade skogsbönder som lät uppföra stora mangårdsbyggnader för att visa sin status. Den byggnad som nu finns i Valla är den äldsta av Mjellerums två mangårdsbyggnader. Den uppgfördes troligen 1772 och var då bara en våning hög. På 1820-talet byggdes den på med en våning.

På 1840-talet beboddes Mjellerumsgården av en major, von Scheidenau, vars son Polycarpos ledde den första större gruppen av svenska emigranter till Amerika. Det berättas att Polycarpos brev lästes högt i bygden och inspirerade fler människor att emigrera till USA.