There are no translations available.

tupphuset

Tupphuset

Huset har fått sitt namn av den tuppformade vindflöjeln, en s k "Kisatupp". Det var torrdass vid Mjellerumsgården. På dasset fanns plats för nio personer. Idag finns ingenting av inredningen kvar.

Läs mer om Mjellerumsgården

There are no translations available.

tekniska verken

Tekniska Verkens museum/Stora magasinet

Stora magasinet är ett spannmålsmagasin som ligger på ursprunglig plats vid Valla gård. Det är byggt före 1869, då godsägaren Leonard Westman intensifierade driften av Valla gård och behövde ett större magasin.
Idag inrymmer Stora magasinet Tekniska Verkens museum.

Läs mer om Tekniska Verkens museum

There are no translations available.

vallastallet 2b

Vallastallet

Denna byggnad uppfördes som kostall på Valla gård 1875 och ligger på sin ursprungliga plats. Godsherren Leonard Westman har uppgivit att byggnadskostnaden var 100 kronor. Att kostnaden blev så låg kan förklaras med att arbetet utfördes av egen arbetskraft och att timret troligen hämtades från den egna skogen och sågades i Vallas egen såg. Även takspånet tillverkades på plats.

Sedan mitten av 1980-talet har byggnaden använts som stall för Valla hästar och personalutrymmen för Vallastallets personal.