There are no translations available.

vimarka ladugrd

Vimarka ladugård

Denna knuttimrade ladugård byggdes under 1700-talet på Vimarka Östergård i Vårdsberg utanför Linköping. Den flyttades till Valla gård på 1990-talet.

There are no translations available.

westmanska stallet

Westmanska stallet

Detta är en av Valla gårds ursprungliga byggnader och uppfördes på 1860-talet. Stallet bestod ursprungligen av två delar: ett stall och ett vagnslider, d v s ett förråd för gårdens vagnar. Här fanns också dagsverket, som i äldre tid var kontor och förråd för rättaren, arbetsledaren på en större gård. Dit kom dagsverksstatarna på morgonen och rättaren fördelade dagens sysslor.

De båda byggnaderna byggdes samman 1892 genom att stalldelen förlängdes. Då fick stallet också sitt torn.

There are no translations available.

westmanska ridhuset2

Westmanska ridhuset

Detta nybyggda ridhus invigdes 1974 som ett led i att förbättra ridverksamheten vid Valla gård.

Läs mer om ridverksamheten vid Valla gård på Valla ponnyklubbs egen hemsida