There are no translations available.

taxikuren

Taxikuren

Den lilla kuren, ritad av Brunskogs arkitektkontor, uppfördes som taxistation invid S:t Larskyrkan 1923. Vid en trafikomläggning på 1950-talet flyttades den till stationsområdet. Byggnaden flyttades till Gamla Linköping 1987 och ytterligare en gång inom området. Den har legat på sin nuvarande plats sedan 2008.

 

There are no translations available.

stratomtagrden

Stratomtagården

Stratomtagården från Törnevalla socken var den första byggnaden som flyttades till Vallaområdet. Den plockades ner 1946 och stod färdig 1950. Den fungerade först som kaffestuga, men är numera raststuga för förskole- och skolgrupper.

Byggnaden byggdes ursprungligen som häradsskrivareboställe. Den är en parstuga, vilket var den vanliga bostadsformen på medelstora bondgårdar under tiden 1500- till början av 1700-talet.

There are no translations available.

stra tullstugan

Östra Tullstugan

Trots att huset uppfördes på 1840-talet, nästan 30 år efter det att stadstullen tagits bort, fick det ärva sin föregångares namn. 1832 hade urmakare Erik Fougelberg och hans familj flyttat till tullstugan vid Stångån. Efter några år ersatte han den gamla tullstugan med en ny. Det blev en blev panelklädd timrad byggnad i två våningar, byggd enligt s k enkelplan med brett förstuparti och särskilt kök.

Under årens lopp har stugan haft många ägare och en rad olika hyresgäster på ovan- och bottenvåningen. Under en period bodde urmakare Fougelbergs dotter Erica med familj i huset. Hennes man, Johan Fredrik Lindström, var sejlare (repslagare) och uppförde en repslagarbana vid åstranden. Han var med om att starta Linköpings första arbetareförening, som hade sina sammankomster i stugan på 1860-talet.

Östra Tullstugan låg på Gamla Tanneforsvägen 92 och flyttades till Gamla LInköping 1962.