There are no translations available.

barn p rdmansgatan1000. foto gl

Gator & torg

Byggnaderna i stadskvarteren är placerade kring ett gatumönster som delvis har kopierats från Linköpings stadskärna.

  • Kryddbodtorget motsvarar det gamla Järntorget, som fanns vid nuvarande Storgatan, i närheten av slottet. Namnet kommer av att handelsboden, eller Kryddboden, ligger vid torget.
  • Kopparslagaregränd motsvarar Pilens backe. Gränden är uppkallad efter kopparslagaren P A Pihl, som under åren 1808-28 bodde i den gård som i dag kallas Kopparslagaregården.
  • Hökaregatan motsvarar Storgatsbacken öster om Järntorget. Hökare var en handelsman som sålde livsmedel.
  • Djäknegränd motsvarar Storgatan väster om Järntorget. Djäkne var en elev vid gymnasiet.
  • Buntmakaregränd motsvarar Pilens backe söder om Sankt Korsgatan. Vad man vet har ingen buntmakare bott i någon av byggnaderna vid gränden. Buntmakaren motsvarar våra dagars körsnärer (d v s arbetar med skinn och pälsar).
  • Hattmakaregränd motsvarar Gröngatan väster om Järntorget. Vad man vet har dock ingen hattmakare bott i någon av byggnaderna vid gränden.
  • Hovslagaregatan motsvarar S:t Persgatan. I Wetterbergska gården (nuvarande skolmuseet) bodde hovslagaren Johan Petter Andersson 1838 till 1844.
  • Tunnbindaregatan saknar motsvarighet i stadskärnan, utan skapades för att kunna avgränsa stadskvarteren mot väster. Möjligen kan den sydligaste delen tolkas som en motsvarighet till Borggårdsgatan.
  • Gästgivaregatan saknar motsvarighet i stadskärnan. Den har fått sitt namn eftersom värdshuset ligger vid denna gata.
  • Henric Westmans torg saknar motsvarighet stadskärnan. Det är uppkallat efter kapten Henric Westman på Valla gård.