There are no translations available.

systrarnapetterssonsgard

Systrarna Pettersons trädgård

En enkel men rofylld trädgård med inslag av både nytta och färgring.Här finns grönsaksland, fruktträd, blomsterrabatter, och klätterrosor på staketet. Vildvin och humle täcker verandan, syrenbersån ger insynsskydd mot gatan och mot granngården finns en fläthäck av hagtorn.

There are no translations available.

huitfeltska

Huitfeltska gården

Så här kunde en välbärgad östgötsk stadsgård se ut vid 1800-talets slut.

Trädgården användes för handel och representation. Den skulle ge ett intryck av lugn och ro med exotiska inslag som robinia, spaljerad persika och snäckor runt trädgårdsgångarna. Slingrande gångar gjorde att trädgården såg större ut. Lusthuset, hängasken och bersån gav skugga och svalka för solen.

Exempel på växter du kan se i trädgården är olika sorters rosor, perenner och vårlökar.

Här finns också ett litet grönsaksland med kryddväxter, snittblommor och bärbuskar.

 

There are no translations available.

tappan

Upplevelseträdgården Täppan

Här visas en trädgård som alla kan vistas i och jobba i, även om man har ett funktionshinder, t ex rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning. Växterna har valts ut för att ge exempel på hur alla ska kunna uppleva trädgården oavsett funktionshinder. Det är en trädgård för alla sinnen där tillgängligheten är i fokus.

Höjden på odlingsbäddarna är anpassade för olika handikapp och det finns rabatter som är i mark-, sitt- och ståhöjd. Gångarna i trädgården är så breda att en rullstolsburen eller synskadad person kan ta sig fram obehindrat och alla rabattkanter är markerade med kontrasterande färger för att göra området tydligt. Med tanke på personer med hörselskada är trädgården placerad på en lugn och lite avskild plats. För att locka djurlivet till trädgården finns vatten, holkar och väldoftande växter.

Växterna är valda för att förstärka andra sinnen:·t ex växter som rör sig i vinden eller drar till sig fjärilar och insekter, ätbara växter, doftande växter och växter med olika blad - mjuka, ludna, sträva eller hårda.